Un site creat de

Nicu Tomoniu

Fundaţia Tismana

Centrul Comunitar Topeşti

 

Filmările din 24 oct. 05

Album 1 * Album 2

 

Duplexul din 28 oct. 05

Album 1 * Album 2

 

Vizita francezilor

 de „La Gerbe

Album 1 * Album 2

 

Formaţia „Mugur de castan”

Formaţia de dansuri a Fundaţiei Tismana
 

 

 Cadrele didactice ale şcolii

la cursurile FRDS

 

-
 

 La cursurile SAPARD

Ianuarie 2006

 

 

Voieşte şi vei putea ! * Luminează-te şi vei fi !

Fundaţia Tismana

 

 

 

Fundaţia Tismana - ONG cu sediul în oraşul Tismana, satul Gornoviţa şi activitatea la Centrul Comunitar Topeşti. Are fondatori trei profesori: Telu Jerca, Vasile Surcel şi Nicu N. Tomoniu.

 Conform statutului fondatorii pot acţiona în comun sau individual.

 Atribuţii pe secţiuni de lucru:

Telu Jerca – proiecte, programe, turism şi artizanat, dezvoltare rurală.

Vasile Surcel – relaţii interne, învăţământ, cultură, cursuri şi informaţii. 

 Nicu N. Tomoniu – relaţii internaţionale, popularizare prin Internet şi acţiuni umanitare.

 

Aspect de la duplexul Topeşti-Bucureşti al TVR1

 

Emisiunea a fost difuzată de televiziunea română ca urmare a proiectelor Fundaţiei Tismana

prin care satului Topeşti i-a fost atribuit titlul „Sat european” de către Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti

 
Vă prezentăm câteva pagini legate de concursul „Satul românesc, sat european”

TOPEŞTI – SAT EUROPEAN

 

 

Douăzeci de acţiuni comunitare au adus titlul de „Sat european” localităţilor în care s-au derulat

 

Scrisoarea lui Jonathan Scheele Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România

 

Buletinul informativ al Delegaţiei Comisiei Europene

 

Duplexul Topeşti - Bucureşti - emisiune în direct a postului TVR 1

(Imagini din timpul emisiunii)

 

Poveste de succes – relatările FRDS (Fondul Roman de Dezvoltare Sociala) :

În limba francezăîn limba engleză

 

Project Allavida: "The Club of Folklore and Creative Arts "

 

 

 

 

FUNDAŢIA „TISMANA” – Ce este un ONG (Organizaţie neguvernamentală)

 

O societate democratică acţionează, în mare, prin trei sectoare:

-sectorul de stat (guvernamental, administrativ)

-sectorul patronal (societăţi comerciale, bănci, etc.)

-sectorul civil (asociaţii, fundaţii, cluburi, etc.)

Definiţia  dată  de  Comisia  europeană (art.31):"Asociaţia este  convenţia  prin  care  mai  multe persoane îşi  propun în comun, permanent, contribuţiile lor materiale, cunoştinţele şi activitatea lor pentru a realiza un  scop   care  nu   le  aduce   avantaje  pecuniare   sau patrimoniale."

 

Fundaţia „Tismana” a fost înfiinţată prin consimţământul liber al celor trei fondatori, care-şi propun a folosi pregătirea lor profesională, culturală şi de instrucţie civică. în slujba societăţii civile din Tismana.

Ei acţionează astfel, ca devizele vechilor noştri dascăli „Voieşte şi vei putea” , „Luminează-te şi vei fi”, să-şi găsească mereu în practică, un exemplu concret.

 

 

 

FUNDATIA TISMANA – FONDATORII

 

Profesor Constantin Jerca - fondator

 

A fost primul fondator al Fundaţiei Tismana care a derulat un proiect asociativ, premieră în zona Tismana. Obţinerea unor fonduri pentru ONG-uri nu este lucru simplu iar unele proiecte cum ar fi „Centrul pentru tineret”, ce trebuia finanţat de MTS, s-a suspendat chiar de finanţator.

Experienţa întocmirii proiectelor însă, a fost folosită pentru alte proiecte. Aşa cum a fost proiectul pentru sprijinirea unor comunităţi sărace prin FRDS, obţinându-se astfel o finanţare de 55000 dolari pentru reabilitarea Căminului Cultural Topeşti şi 20000 de dolari pentru un proiect AGV (Activitate generatoare de venit) în Gornoviţa.

COLABORARE CULTURALĂ

În perioada iunie - octombrie 2003 Fundaţia Tismana s-a implicat într-un partenariat de colaborare culturală şi de investigaţie istorică, în zonele Gorj, Năsăud şi Bucovina.

Prin stăruinţa d-lui Telu Jerca  şi d-lui Vasile Surcel se obţine astfel, acest proiect finanţat de Ambasada Marii Britanii în România, care s-a derulat până în decembrie 2003. Acesta îşi propunea înfiinţarea unui cerc artistic cu secţiunile:

-        folclor (dansuri);

-        artă plastică populară;

-        crestături în lemn;

-        pictură – iconografie.

 

Proiectul s-a încheiat cu o festivitate în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele instructajului.

Implicarea materială a fundaţiei, a constat în execuţia a zece perechi de costume populare pentru echipa de dansatori.

Aceste cercuri artistice s-au dezvoltat, participă la manifestări culturale în oraşul Tismana şi în ţară. Ele fac astăzi, prin activitatea lor, mândria şcolii.

 

Fondator iniţial, d-l Telu Jerca cunoaşte limba rusă şi face parte din reţeaua de turism rural, ecologic şi cultural a Tismanei ANTREC România.

 

Profesor Vasile Surcel - fondator

 

Primul proiect având ca autor profesorul Vasile Surcel s-a derulat în anii 1999-2000. El s-a concretizat prin apariţia lucrării DJTS Gorj – Relaţia cetăţeanului cu statul

            Nu există nici un proiect al Fundaţiei Tismana la care  d-l Vasile Surcel să nu-şi aducă din plin contribuţia. Că e vorba de întocmirea proiectului, de prezentarea viabilităţii lui pentru finanţatori, de depunerea lui la termen ori de punerea lui în practică, el este fondatorul mereu în centrul problemelor pe care le presupune activitatea unei fundaţii.

Cel mai important proiect al său se leagă de reabilitarea Centrului Comunitar Topeşti. Un proiect care a cântărit greu în balanţa care ne-a adus câştigarea titlului „Sat european” pentru satul Topeşti.

            Fondator iniţial, are în responsabilitate programele Fundaţiei care ţin de sectorul ştiinţific, monitorizarea şi valorificarea lucrărilor de cercetare a tinerilor din sat participând şi la partenariate, proiecte pilot etc.

            A colaborat strâns cu prof. Ctin Jerca.

            Cunoaşte limba engleză şi franceză, membru ANTREC România.

 

 

 

Profesor Nicu N. Tomoniu - fondator

 

            Intrat mai târziu ca fondator cu drepturi egale cu fondatorii iniţiali, printr-un act adiţional al fundaţiei.

Are în responsabilitate sectorul social, ajutorarea familiilor sărace, artă, cultură, sport şi petrecerea timpului liber.

Cunoaşte limba franceză şi engleza limbajul informatic.

Încurajază dezvoltarea lumii virtuale a Internetului în Tismana.

Printre primele realizări în acest domeniu: paginile web privind STATUTUL COMUNEI TISMANA (refăcut acum pentru oraş) şi prezentarea pe web tinerei pictoriţe OARA LARISA MINDOIU originară din Tismana.

Au urmat o serie de site-uri, foarte importante pentru promovarea Tismanei, cum ar fi site-l primăriei www.primariatismana.sapte.ro , site-l mănăstirii www.tismana.ro/manastirea/ şi site-l şcolii Tismana www.tismana.ro/gsitismana/ ,  site-l şcolii Pocruia, al ocolului silvic, site-l zonelor naturale protejate şi multe altele. Toate site-urile Tismanei însumează echivalentul a peste o sută de milioane de caractere!

            Costurile materiale reprezentate de acest demers au fost suportate de către dl. Tomoniu din retribuţia primită în calitate de consilier al Consiliului Local Tismana in mandatele 2000-2004 şi 2004-2008.

 

            Fundaţia Tismana dispune de puţine resurse băneşti proprii, în fapt, veniturile membrilor fondatori. Dar ea are suficiente cunoştinţe în lumea ONG din Europa, de natură să faciliteze relaţii directe între persoane dispuse la filantropie şi persoane sărace, familii nevoiaşe, defavorizate, din Tismana. Astfel, în anul 2005, o absolventă a clasei a VIII-a, orfană de ambii părinţi a fost trimisă pentru studii liceale în Franţa.

 

BROŞURI ÎN BENEFICIUL UNOR INSTITUŢII:

ANTREC Gorj – Ghidul gazdei

Poşta Tismana – Agenda telefonică

Primăria Tismana – Oraşul Tismana

Primăria Tismana – Delegaţia Tismana – Orgeval

Arta Casnică Tismana – Istoria unui renume

 

Alte lucrări:

Pentru CONSILIUL LOCAL Tismana:

Statutul oraşului Tismana

Proiectul de trecere a Tismanei la statut de oraş

Proiectul de înfrăţire intre Tismana şi Orgeval – Franţa

Proiectul de reabilitare a centrului Tismanei

D-l Tomoniu a fost coordonatorul acestor proiecte în calitate de consilier PNL şi preşedinte al comisiei de specialitate în mandatele 2000-2004 şi 2004-2008

 

PRINCIPALELE PAGINI WEB ALE FUNDAŢIEI:

 

www.primariatismana.sapte.ro Site-l Primăria Tismana

www.tismana.ro/manastirea/  - Mănăstirea Tismana

http://www.tomoniu.sapte.ro/tismana_ro/ - Tismana în imagini

http://www.tomoniu.sapte.ro/tismana_gorj/ - Noi albume de imagini şi zone naturale protejate

http://www.tomoniu.sapte.ro/tismanagorj/ - Tismana în secolul XX

http://www.tomoniu.sapte.ro/gsitismana/ - Grupul Şcolar Industrial Tismana

http://www.tomoniu.sapte.ro/sgpocruia/ - Şcoala Pocruia

www.mylinea.com/tismana/ - Anuar vechi Tismana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topeşti sat european

 

 

Imagini de la filmari si de la emisiunea in direct

 

 

SAT EUROPEAN INFOBULETIN  DUPLEX   BONNE HISTOIRE   SUCCES STORY   ALLAVIDA   SCRISOARE Prima pagină

Fondatorii :  contact

Copyright Fundaţia Tismana 2006