LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PEŞTIŞANI

Absolvenţii din anul 1969

 

Filmele dinaintea festivităţii, cuvântarea de deschidere,

 in memoriam, comentarii, alte subiecte

 

1969 - 2009 – 40 ani de la absolvire

 

---

 

 

Întâlnire după 40 de ani cu colegii. La Liceul "Constantin Brâncuşi" Peştişani, Gorj,  înainte de a începe adunarea festivă.

 

 

Întâlnire cu colegii şi diriginta după 40 de ani. La Liceul "Constantin Brâncuşi" Peştişani, Gorj, înainte de a începe adunarea festivă.

 

 

Cuvântul de deschidere al generalului de brigada (r) Constantin Codita la întâlnirea după 40 de ani.

 

 

 

Despre olimpiadele din anii 60 cu d-l Codita -  La întâlnirea după 40 de ani, a absolv. din 1969.

 

 

Cuvântul în memoria celor care nu mai pot fi prezenţi  la întâlnirea aniversară.

 

 

Prof. Ion Mangu în dialog cu d-l C-tin Codita referitor la o întrebare a acestuia

 

 

Amănuntele d-lui C-tin Codita despre ajutorul membrilor comitetului si despre placa comemorativa

 

 

 

D-l C-tin Codita face o statistica apoi roagă invitaţii să ia cuvântul

 

 

Precizarea d-lui C-tin Florea despre premiantul clasei Gh. Paraschiv

 

 

 

In încheierea festivităţilor, d-l C-tin Codita  dă cuvântul autorilor Doina Trepadus si Dan Pupăză să-şi prezinte cărţile publicate

 

 

Din cuvântările profesorilor (1)

Din cuvântările elevilor (1)

Din cuvântările profesorilor (2)

Din cuvântările elevilor (2)

Din cuvântările invitaţilor

Filme diverse

Cuvântarea de deschidere,  in memoriam, comentarii, alte subiecte

 

---

Album 1 fostul liceu şi împrejurimi - Album 2a şi Album 2b instantanee

 Album 3 cuvântări - Album 4 masa şi dansul Inapoi la SUMAR

 

---

Contact Pestisani - 1969

 

© Copyright Fundatia Tismana – 2009