LICEUL TEORETIC PEŞTIŞANI

Absolvenţii din anul 1969

 

PERSOANELE DE CONTACT PENTRU ORGANIZAREA ÎNTÂLNIRII

 

1969 - 2009 – 40 ani de la absolvire

 

---

 

MILU POPESCU

 

 

Cucu! Aici eram!

 

 

 

 Sumar

* Prima pagină  Secţia umanistică  Secţia reală

 

Contact Pestisani - 1969

 

 

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume

POPESCU EMANOIL

Adresă

Tg-Jiu, str.Al. Vlahuţă  , bl.6, sc.1,et. 2, ap.15, judetul Gorj

Telefon                                                   

0722230355

Naţionalitate

Română

Data naşterii

19.07.1950

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2005 - 2009 : Lector univ.dr.

* Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Ecologică Bucureşti

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Facultatea de Drept

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

* Perioada

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

            2006 - Doctor în drept, 

                     Universitatea de Stat  din 

                     Moldova

2000 – 2004 - Doctorand, Universitatea

                     de Stat din Moldova

2004 – 2005 – Master  în drept intern şi        

                     internaţional al mediului, 

                     Universitatea Ecologică

                     din Bucureşti

2005-2006 - Modulul de pregătire                      

                     psihopedagogică şi

                     metodică  a cadrelor  

                     didactice „Departamentul 

                     pentru pregătirea

                     personalului didactic”, 

                     Universitatea Ecologică

                     din Bucureşti

           1999 - Licenţiat al Facultăţii de

                     Drept, Academia de 

                     Poliţie „Alexandru Ioan              

                     Cuza„ din Bucureşti

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Toate instituţiile de învăţământ absolvite sunt acreditate.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă

 

Limba maternă

Româ

Limbi străine cunoscute

Franceza     Rusă

* abilitatea de a citi

BINE          BINE

* abilitatea de a scrie

BINE           BINE

* abilitatea de a vorbi

BINE          SATISFĂCĂTOR

Aptitudini şi competenţe artistice

Muzică, desen, pictură, literatură etc.

Desen, pictură – Absolvent  al Şcolii

                         Populare de Artă

      Cartografie - Absolvent al Şcolii

                        Postliceale  de 

                        Cartografie

                        - autor a 234 de hărţi tematice

     Istoria artei - Brâncuşi în lume, 

                        Editura Tipografică

                        Craiova, 1982 (autor)

Aptitudini şi competenţe organizatorice

2002 - 2008 - Director la săptămânalul 

                    „OPINIA”

Aptitudini şi competenţe tehnice

TEHNOREDACTARE  CURSURI

Permis de conducere

Categoria B

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

CĂRŢI PUBLICATE

2009 - Drept constituţional

           şi instituţii politice,

           (coordonator),

           Editura  “Universitas”, Petroşani,

           recunoscută CNSIS;

2009 - Drept administrativ,

           Editura  “Universitas”, Petroşani,

           recunoscută CNSIS;

 

 

2009 - Drept parlamentar 

           (coordonator),

           Editura “Universitas” Petroşani, 

           recunoscută CNSIS;

2008 - Drept administrativ,

           Editura “Universitas” Petroşani,

           recunoscută CNSIS;

2007 - Drept  constituţional şi

           instituţii politice,

           Editura “Universitas” Petroşani,         

           recunoscută CNSIS;

         - Contenciosul constituţional, 

Editura “Universitas” Petroşani,  

          recunoscută CNSIS;

- Reglementările complementare

  Codului muncii ,

  Editura “Universitas” Petroşani,

  recunoscută CNSIS;

- Reglementările securităţii şi

  sănătăţii muncii ,

  Editura “Universitas” Petroşani, 

            recunoscută CNSIS;

- Drept funciar

  şi publicitate imobiliară

  (coordonator),

  Editura “Universitas”, Petroşani,

  recunoscută CNSIS;

2006 - Elemente de drept

           pentru  economişti,

           (coordonator), 

           Editura  Mapamond, Tg-Jiu;

 

2004 - Drept european constituţional,(  

           (coautor),

           Editura Mapamond, Tg- Jiu;

2003 - Dreptul mediului ,

           Editura Mapamond, Tg-Jiu;

- Raportul juridic de muncă al 

          jurnalistului,

           Editura Mapamond, Tg - Jiu;

2002 Jurnalistul şi instituţia de presă,

            Abordarea juridică a activităţii şi

            răspunderii jurnalistului

            Editura Mapamond, Tg-Jiu;

 

 

 

 

ARTICOLE PUBLICATE

2009 - Les  contrats  de travail  et 

           l'abus de droit, Proceedings of  

           the 1stInternational  Scientific 

           Conference 2 The role  and

           place  of law in a society  Based  

          on the knowledge, Tg-Jiu, Editura

           “Academica Brâncuşi”

           recunoscută  CNSIS;

 

- Juridical  liability regarding  

the discrimination in the  work reprs

mastter, Revista “ Studia Lex “, nr. 1,

          Tg-Jiu;

 

2006 - Controlul  admnistrativ  asupra 

           aleşilor locali, Lucrările Ştiinţifice

           ale Simpozionului Internaţional

           Multidisciplinar “Universitaria 

           Simpo” , Editura “Universitas”,   

           Petroşani, recunoscută CNSIS;

 

- Controlul administrativ asupra  atribuţiilor delegate  de stat primarului, Lucrările ştiinţifice  ale Simpozionului Internaţional Multidisciplinar “Universitaria Simpo”, Editura “Universitas”  Petroşani, recunoscută CNSIS;

 

          - Clauze specifice  contractului

           individual de muncă al 

           jurnalistului I, Revista Naţională 

           de Drept , nr. 4, Chişinău, 

           acreditată de CNAA al Republicii 

           Moldova;

 

         

 

 

 

           - Clauze specifice  contractului

           individual de muncă al

           jurnalistului II, Revista Naţională 

           de Drept , nr. 4, Chişinău, 

           acreditată de CNAA al Republicii 

            Moldova;

 

2004 - Dreptul jurnalistului de  a 

           căuta, primi şi difuza  informaţii,

           “Scientia“ nr. 9/2004- revistă  de

           studii, cercetări şi documentare a

           Universităţii  Independente “Jiul  

           de Sus” Tg-Jiu;

 

2003 - Conţinutul raportului juridic de

           muncă  al jurnalistului, The

           28thAnnual Congres of the

           American Romanian Academy of

           Arts  and Sciences ( ARA),

           “Constantin Brâncuşi” University           

           of  Tg-Jiu, June 8, 2003, Press

           Internationals Polytechnique;

 

 

 

 

2002 - Răspunderea pentru daune

           morale a jurnalistului, “Scientia”

           nr. 3/ 2002  -  revistă  de studii,

           cercetări  şi documentare a

           Universităţii  Independente “Jiul 

           de Sus”, Tg-Jiu;

 

          - Raportul juridic de muncă în

          cadrul organizaţiilor 

          necomerciale , “Scientia”,nr. 2/  

          nr.2/2002-revistă  de studii,

          cercetări  şi documentare a

          Universităţii  Independente “Jiul de

          Sus”, Tg-Jiu;

 

          - Raportul juridic de muncă în 

          cadrul  organizaţiilor comerciale, 

          Revista Universităţii “Dacia

          Hercules”, Băile Herculane, 

          “Analele Universitare“ , anul IV, 

          nr. 1/2002;

 

          - Răspunderea juridică  a

          jurnalistului (I), Revista română 

          de Dreptul muncii, nr. 4/2002,

          Bucureşti ;

 

           - Răspunderea juridică  a

           jurnalistului (II), Revista română

           de Dreptul muncii, nr. 1/2003,

           Bucureşti;

 

 

2001 - Restrângeri ale libertăţii de

           exprimare  în Dreptul 

           intenaţional bazate  pe

           ameninţarea siguranţei naţionale,

           Cristomaţie de comunicări ştiinţifice

           “România la început de mileniu” –

           ediţia a II-a Editura Sitec, Craiova;

 

         - Libertatea de exprimare    

         reflectată în constituţiile ţărilor  

         cu tradiţie democratică , 

         Univeristatea “Jiul de Sus”, Tg-Jiu, 

         Sesiune de comunicări ştiinţifice , “

         Dezvoltarea socio-economică şi

         juridică a României  în contextul

         relaţiilor  regionale contemporane“ ,

         2-3 aprilie 2001;

 

- Libertatea de exprimare în Dreptul Internaţional, Universitatea “Jiul de Sus”, Tg-Jiu, Sesiune de comunicări ştiinţifice , “ Dezvoltarea socio-economică şi juridică a României  în contextul relaţiilor  regionale contemporane“, 2-3 aprilie 2001;

 

- Insulta prin mas-media, Revista  

          “Opinia“, nr. 457/2001, Tg-Jiu;

 

- Calomnia prin mass-media, Revista 

“Opinia“, nr.456/2001, Tg-Jiu;

 

Cadrul juridic al răspunderii mass-  

media  în conformitate  cu dreptul

internaţional, Revista Opinia“, nr.

455/2001, Tg-Jiu;

 

 

Calendar azi:

 

---

Contact Pestisani - 1969

 

© Copyright Fundatia Tismana – 2009