LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PEŞTIŞANI

Absolvenţii din anul 1969

 

VESTIRE

 

1969 - 2009 – 40 ani de la absolvire

 

---

 

 

VESTIRE

 

            Dorim să dăm de ştire Domniei-tale cum că toamna se-ntrupă de-a binelea şi că, iată, vedem roadele pământului întregindu-se, aşa că ne bucurăm şi ne veselim.

            Mai îţi dăm de ştire că scursu-s-au 40 de ani de la vremea când, prin mila bunului Dumnezeu, cela ce adaugă şi întoarce lumea spre înnoire, sfârşit-au frumoşii ani ai liceului, cu notele-n diplome şi, purtaţi de vânturile sorţii, ne-am împrăştiat în cele patru colţuri de ţară.

            Şi-acuma citeşte cu şi mai mare atenţie!

            Grupul de iniţiativă hotărât-a ca într-a cincia zi de Răpciune să ne adunăm cu toţii la PEŞTIŞANI, întru ceas de petrecere şi aducere aminte despre timpurile ce trecură. Aşa că, neapărat, aşteptăm semn de la Domnia-ta în legătură cu venirea la întâlnire, singur ori însoţit de soţ ( soţie). Tare ne-am mai bucura să vii şi să ne dai de veste prin slovă scrisă , ori prin viu grai, ca să putem deja socoti şi scotoci după cele câte vom avea de povestit...

 

Te aşteptăm la întâlnirea promoţiei pentru a cinsti împreună anul cel de început al tinereţilor noastre, înălţând paharul vinului vechi al anului 1969.

Fie-ne bucuria binecuvântată!

 

Prin  voia lui Dumnezeu,

Iniţiatorii acestei întâlniri,

Profesor Dan Pupăză şi foştii liceeni:

Constantin Codiţă

Petre Cornoiu

Emil Popescu

Florin Văidianu

 

Peştişani, anul de graţie 2009, 5 de Răpciune.

 

 

Din sumarul revistei:

 

STEJARUL DIN  GHINDĂ

Colectivul redacţional: Constantin Codiţă, Aurelian Şuţă-Şai, Viorel Gârbaciu

 

- Vestire

- Cuvânt înainte de Constantin Codiţă

- Şcoala în comuna Peştişani

- Ieri elevi, astăzi discipoli. Către dascăli

- Gânduri ale profesorilor şi foştilor elevi ai liceului

- Gânduri pentru colegi şi ( pentru) profesori deopotrivă. Bucuria anonimatului

- Iubita mea, patria mea de Traian T. Coşovei

- Anexa (Ce trebuia adus şi încă nu-i târziu să mai aduci pentru arhiva liceului)

 

ÎNTRU CINSTIREA CELOR CE NU MAI SUNT

 

Descărcaţi (download) diaporama „Peştişani 1969-2009”. (Clic dreapta şi alegeţi „Salvare ca…”)

Montaj - grafician Aurelian Şuţă Şai, prelucrare web şi adaptare muzicală – prof. Nicu N. Tomoniu

 

 

 

 

* Prima pagină * SUMAR  Secţia umanistică  Secţia reală  Filme

Album 1 fostul liceu şi împrejurimi - Album 2a şi Album 2b instantanee  Album 3 cuvântări - Album 4 masa şi dansul

---

Contact Pestisani - 1969

 

© Copyright Fundatia Tismana – 2009