LICEUL „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PEŞTIŞANI

Absolvenţii din anul 1969

 

DIN ISTORICUL LICEULUI

 

1969 - 2009 – 40 ani de la absolvire

 

---

 

 

ŞCOALA ÎN COMUNA PEŞTIŞANI

-scurt istoric-

 

Învăţământul în comuna Peştişani trebuie privit în contextul general de evoluţie a societăţii româneşti.

De altfel, apariţia şi dezvoltarea învăţământului în Peştişani vor fi detaliate în monografia comunei aflată în pregătire.

În rândurile de faţă ne-am propus să prezentăm, succint, câteva repere ale şcolii din Peştişani.

Prima aşezare din actuala comună care avea, încă din 1835, o şcoală particulară, a fost Brădiceni.

Două documente din anii 1841-1842 confirmă că Matei Drăghicescu şi Scînteie Dumitru, candidaţi de învăţători de la Şcoala din Drăgoieşti, care ţinea de Brădiceni, au primit la 15 septembrie 1841, respectiv, 3 martie 1842, manuale şcolare.

Candidatul de învăţător, Boroşteanu Ion, de la şcoala din Boroşteni, plaiul Vâlcan, confirma şi el primirea manualelor la 15 septembrie 1841, 23 noiembrie 1842 şi 5 decembrie 1843.

Şi din satele Boascaşi Frânceşti candidatul de învăţător Bojincă Constantin  confirma că a primit manuale şcolare la 12 septembrie 1841, 27 noiembrie 1842 şi 4 decembrie 1843.

 La fel, Nicolae Matei, candidat de învăţător al şcolii comunale din satul Peştişani a primit, la 20 octombrie 1845, „un trup (pachet) de 162 table, adică: 31 de silabisit, 24 de Sfânta Scriptură, 16 de rugăciune, 12 de catehism, 34 de Istoria Testamentului, 45 de aritmetică…..”

Astfel de documente semnase şi candidatul de învăţător al satelor Boroşteni şi Gureni, la 20 octombrie 1845, Gheorghe Popescu de la şcoala din Brădiceni şi I. Schinteie, învăţător în satul Drăgoieşti, tot la 20 octombrie 1845.

Aleşii satului Săuca au dat candidatului de învăţător Matei Drăghicescu un înscris prin care atestau că a funcţionat la şcoală de la 16 octombrie 1841.

Dintr-un document, aflăm că în Peştişani fiinţa în anul 1887 – Şcoala primară rurală cu un efectiv de 50 elevi, repartizaţi pe clase astfel: clasa I - 20 elevi, clasa a II-a - 10 , clasa a III-a – 11 şi clasa a IV-a – 9 elevi.

Din data de 1 octombrie 1923 a luat naştere Şcoala elementară de meserii (băieţi), fără internat, înfiinţată de minister fără vreo donaţie particulară. Meseriile în care pregăteau elevii erau : fierărie, lemnărie, cismărie.

La 1 septembrie 1934 încadrarea şcoalii era următoarea: Petre Harca, venit de la Şcoala de meserii din Calafat, având ca studii Şcoala Superioară de meserii, încadrat ca titular provizoriu pe fierărie; Dumitru Secotă – studii: Şcoala elementară de meserii - , suplinitor pe lemnărie, Mihail Chilea – fără şcoală - , suplinitor pe cizmărie, Anton Rânzală – şcoala elementară de meserii -, suplinitor fierărie, Alexandra Harca – 4 clase normale – suplinitoare învăţătoare, 3 posturi personal administrativ şi de serviciu, din care Petre Harca, director  şi 2 servitori.

Începând cu 5 septembrie 1939, prin ordinul nr. 25 864 al M.E.N. – Direcţiunea învăţământului profesional – în funcţia de director a fost numit DUMITRU SECOTĂ, de numele acestuia legându-se evoluţia şi dezvoltarea ulterioară a Şcolii de meserii.

În anul şcolar 1939 – 1940, regăsim următoarele meserii: rotărie, predată de Dumitru Secotă; fierărie, predată de Nicolae Gh. Popescu şi Vasile Brâncuş; tâmplărie – vacantă -  un post de învăţător asigurat de Pantelimon Goga din Brădiceni.

În afara orelor de atelier se predau următoarele discipline: lecturi – compuneri, aritmetică, geometrie, desen, tehnologie şi strejărie.

Începând cu anul 1954 denumirea unităţii a fost de Şcoala de arte şi meserii, şcolarizând în domeniile: prelucrarea lemnului, prelucrarea fierului, croitorie.

La 1 septembrie 1963 ia fiinţă LICEUL TEORETIC, cu două clase: real şi uman, care a funcţionat în actualul local al Şcolii generale până la sfârşitul anului şcolar 1978 – 1979, când s-a mutat în noul local al Grupului Şcolar „Constantin Brâncuşi (9 martie 1979 , primele 4 clase, la parter).

Liceul ia fiinţă printr-un fericit concurs de împrejurări: ministrul învăţământului din acea vreme, academician Ilie Murgulescu, oltean fiind, înfiinţează un liceu în comuna Pleniţa- judeţul Dolj – localitatea natală. Domnul prof. univ. dr. Constantin Peştişanu, care lucra în acelaşi minister, îi propune înfiinţarea unui liceu în Peştişani, în locul Şcolii de meserii, desfiinţată.

La 15 martie 1970 liceul ia numele ilustrului vlăstar al acestor meleaguri, marele sculptor CONSTANTIN BRÂNCUŞI.

 La manifestările prilejuite de acest eveniment îşi anunţase prezenţa însuşi ministrul învăţământului însă, neputând veni, a trimis doi inspectori din minister: Gheorghe Ilioniu şi Constantin Păunescu.

În anul 1973, liceul a devenit industrial cu clase de liceu în meseriile: prelucrări prin aşchiere, prelucrarea lemnului, confecţii textile, iar din 1974 s-a început şi şcolarizarea la învăţământul profesional mecanic şi electric, unitatea fiind patronată de întreprinderi de profil.

Tot în 1973, Primăria comunei Peştişani a aprobat construcţia unui nou local de şcoală generală cu două niveluri şi 8 săli de clasă, în valoare de 1,5 milioane lei. Propunerea este trimisă la Ministerul Învăţământului pentru aprobare, însă, spre surprinderea organelor judeţene, construcţia este transformată în Grup şcolar individual, în valoare de 8,3 milioane lei, urmând a fi realizată prin autofinanţare din fonduri locale şi de la unitatea tutelară, M.I.C.M.

Aceste transformări s-au datorat domnului prof. univ. dr. Constantin Peştişanu care lucra în Ministerul Învăţământului .

Din 1982, liceul a fost patronat de I.M. Jilţ, cu meserii în domeniul minier. Primul director al liceului teoretic a fost dl. prof. GHEORGHE PEŞTIŞANU, un adevărat artizan al învăţământului liceal din localitate.

Denumirea actuală este de Grup Şcolar Tehnologic „Constantin Brâncuşi” – Peştişani, şcolarizând elevi la învăţământul liceal, profesional şi de ucenici.

De-a lungul timpului, majoritatea profesorilor a fost din localitate, ori din zonele învecinate, mulţi din aceştia provenind din rândul absolvenţilor liceului.

În cei peste 85 de ani de existenţă, şcoala de meserii şi liceul au răspuns cerinţelor de educaţie, instruire şi pregătire din N-V judeţului Gorj, în special din comunele: Peştişani, Tismana, Padeş, Godineşti, Teleşti, Cîlnic, Runcu, Arcani, Leleşti, Băleşti, etc. Au mai fost şcolarizaţi şi elevi din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Vaslui.

 Mulţi din absolvenţii liceului au urmat cursuri universitare, o parte din aceştia devenind personalităţi marcante în domeniile lor de activitate, ocupând chiar funcţii de înaltă responsabilitate.

Baza materială a liceului, compusă din : bibliotecă având aproximativ 30.000 de volume, - săli de clasă, 13 laboratoare şi cabinete, 12 ateliere - şcoală, sală de sport, teren de sport, internat cu 150 locuri, cantină pentru 250 elevi, amplasată pe o suprafaţă de circa 5 hectare, asigură condiţiile necesare dezvoltării unui învăţământ performant.

 

 

 

 

Clic aici şi pentru articolul

DATE IMPORANTE DIN ISTORICUL LOCALITĂŢII

Scris de prof. Nicu N. Tomoniu – editor „Semănătorul

Din sumarul revistei:

 

STEJARUL DIN  GHINDĂ

Colectivul redacţional: Constantin Codiţă, Aurelian Şuţă-Şai, Viorel Gârbaciu

 

- Vestire

- Cuvânt înainte de Constantin Codiţă

- Şcoala în comuna Peştişani

- Ieri elevi, astăzi discipoli. Către dascăli

- Gânduri ale profesorilor şi foştilor elevi ai liceului

- Gânduri pentru colegi şi ( pentru) profesori deopotrivă. Bucuria anonimatului

- Iubita mea, patria mea de Traian T. Coşovei

- Anexa (Ce trebuia adus şi încă nu-i târziu să mai aduci pentru arhiva liceului)

 

ÎNTRU CINSTIREA CELOR CE NU MAI SUNT

 

Descărcaţi (download) diaporama „Peştişani 1969-2009”. (Clic dreapta şi alegeţi „Salvare ca…”)

Montaj - grafician Aurelian Şuţă Şai, prelucrare web şi adaptare muzicală – prof. Nicu N. Tomoniu

 

 

 

 

* Prima pagină * SUMAR  Secţia umanistică  Secţia reală  Filme

Album 1 fostul liceu şi împrejurimi - Album 2a şi Album 2b instantanee  Album 3 cuvântări - Album 4 masa şi dansul

---

Contact Pestisani - 1969

 

© Copyright Fundatia Tismana – 2009